Homestyling

Homestyling kan göras på olika vis, beroende på vad kunden önskar. Homestyling handlar till stor del om att framhäva bostadens potential och att låta spekulanterna få fritt spelrum att använda sin egen kreativitet och fantasi.

Homestyling erbjuds i olika nivåer, allt från en komplett styling med möbler och textilier till en mer sparsam variant där vi arbetar med befintlig inredning.

Homestyling föregås alltid av en konsultation där vi gemensamt ser över bostaden.

 


Pris utifrån offert.